Switch to full style
Scrie un răspuns

CACT - VIZUINARI

Mar Iul 28, 2015 1:45 pm

In data de 5 septembrie, la Dej va avea loc EXAMEN DE LUCRU pentru cainii vizuinari ( terrieri si teckeli) cu decernare titlu CACT si recunoastere FCI.Probele sunt urma de sange si aport din apa.Relatii la tel . 0745653603.

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Iul 29, 2015 7:36 am

Poti da mai multe detali despre urma de sange? In special mar interesa lungimea urmei, vechimea, citi ml de sange se foloseste.

Multumesc.

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Iul 29, 2015 9:47 am

V. Proba pe urma artificială de sînge
( Schwhk/ Schwhk 40 )
I. Norme generale
1. La această probă pot fi înscrişi numai cîinii care au împlinit cel puŃin vârsta de un an .
2. Dacă desfăşurarea probei este planificată pentru o singură zi , pot fi înscrişi la probă maximum 8
câini .
3. Nu se permite desfăşurarea probelor pe arii împădurite mai mici de 20 ha. Această probă nu se
poate desfăşura dacă terenul este inadecvat .
II. Arbitrii
Proba trebuie arbitrată de cel puŃin un arbitru , ajutat de asistenŃii pe care aceştia îi consideră
necesari .
III. Semnale
Pentru desfăşurarea probei este important să existe o persoană cu un corn care să stea lângă
vânatul căzut pentru a semnala ( ex. Totverbellen - Totverweisen , etc. )
IV. Pregătirea pistei -sângele
1. Pista trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 1000 şi 1200 m şi trebuie să conŃină trei unghiuri ,
pe cât posibil drepte . Trasarea pistei se face cu cel puŃin o noapte înainte de competiŃie ( cu două
nopŃi în cazul Schwhk 40 ) într-un areal cu mult vânat . Punctul de pornire al urmei va fi fixat pe cât
posibil în afara pădurii .
Pentru trasarea urmei se va folosi la maximum un sfert de litru de sânge . Punctul de pornire , iniŃial
, şi unghiurile vor fi marcate cu puŃin păr . Toate pistele vor fi trasate în acelaşi mod ( se pot trasa
picătură cu picătură sau cu burete ) , iar modul de trasare va fi indicat în formularele de înscriere .
Se poate folosi doar sânge de animale de pădure cu păr ( căprior , cerb , mistreŃ , etc. ) sau un
sânge preparat , asimilar adăugându-se doar un anticoagulant . Acest sânge poate fi folosit chiar
dacă a fost Ńinut în congelator . Sângele de porc mistreŃ nu va fi amestecat cu alte tipuri de sânge .
2. Dacă se foloseşte aceeaşi suprafaŃă de teren pentru piste , de mai multe ori , pistele vor fi făcute
întotdeauna în mod diferit . Persoana care pregăteşte pistele , nu poate prezenta câinii .
V. Alegerea modalităŃii de lucru
9
1. Conductorul câinelui este liber să aleagă modalitatea de lucru ( tot timpul cu lesa , Totverbellen ,
sau Totverweisen ) dar trebuie să-l declare înainte de începerea probei .
2. În Totverbellen sau Totverweisen un arbitru sau un asistent trebuie să stea în apropierea
vânatului şi să semnaleze cu cornul sosirea căinelui .
VI. Căutarea liberă cu Totverweisen
Câinele trebuie să meargă pe urmă , în lesă , până la 100 m înainte de vânat , lucrănd în mod
corect , apoi arbitrul dă ordinul de a se elibera câinele , care trebuie să se menŃină pe urmă , să
ajungă la vânat şi să se întoarcă imediat la conductor spre a-l conduce la vânatul căzut , tot fără
lesă . Înainte de probă , conductorul trebuie să spună arbitrilor cum semnalează câinele faptul că a
găsit vânatul .
VII. Căutarea liberă cu Totverbellen
Ajuns la 100 m de vânat , câinele , la ordinul arbitrului este eliberat din lesă pentru a căuta vânatul .
Ajuns la vânat , câinele , fără ordinul conductorului şi înainte ca acesta să ajungă la vânat , trebuie
să dea glas ( să bocească ) .
VIII. Modalitatea de lucru
1. Câinele trebuie să lucreze cu o lesă lungă de cel puŃin 6 m şi cu zgardă potrivit de largă . La
capătul pistei , va fi aşezat un vânat ( cerb , căprior , mistreŃ etc. ). Arbitrii trebuie să controleze
lucrul câinelui la începutul şi de-a lungul întregii piste , dacă se corectează singur , etc.
2. Un câine poate să piardă pista de două ori . În acest caz e necesar să-i fie lăsată posibilitatea de
a se corecta singur . Arbitrii nu trebuie să cheme înapoi câinele înainte ca aceasta să fi parcurs 75
m în afara pistei . A lua câinele şi a-l aduce pe pistă e posibil , dacă se poate motiva acest lucru
arbitrului şi în acest caz nu se consideră greşeală .
Dacă acest lucru se face de mai multe ori , chiar dacă câinele ajunge la vânat , arbitrul poate
considera lucrul câinelui insuficient , fapt care se va comunica imediat şi atunci câinele îşi va
termina proba ca antrenament . Dacă conductorul a comunicat arbitrilor că a văzut o picătură de
sânge şi acesta este motivul pentru care a pus câinele pe pistă ( acesta fiind în afara pistei ) trebuie
să poată conduce , singur , arbitrul în acel punct .
Notă- Lucrul câinelui nu trebuie să dureze mai mult de o oră . La capătul pistei poate fi pusă
o piele împăiată murdărită cu sânge .
IX. Evaluarea lucrului
1. Evaluarea finala depinde de următorii coeficienŃi şi multiplicatori :
CoeficienŃi :
a) Modul de lucru pe urmă................................10
b) SiguranŃa pe urmă ..........................................8
c) DorinŃa de căutare...........................................7
10
Multiplicatori :
- Insuficient .........................................................0
- Suficient.............................................................1
- Bun ....................................................................2
- Foarte bun .........................................................3
- Excelent .............................................................4
X. Premii , calificative
1. Pentru premiul I ( Excelent ) sunt necesare cel puŃin : a=4x10=40 , b=3x8=24 , c=3x7=21 Deci în
total minim 85 puncte .
2. Pentru premiul II ( Foarte bun ) sunt necesare cel puŃin : a=3x10=30 , b=3x8=24 , c=2x7=14 Deci
în total minim 68 puncte .
3. Pentru premiul III ( Bun ) sunt necesare cel puŃin : a=2x10=20 , b=2x8=16 , c=2x7=14 Deci în
total minim 50 puncte .
4. Proba se consideră absolvită de către acei câini care au obŃinut cel puŃin un premiu III ( Bun ) .
5. Totverweisen şi Totverbellen sunt considerate ceva în plus şi la egalitate de puncte , avansează
câinele în clasificare .
Notă- În caz de egalitate între doi sau mai mulŃi câini , arbitrul va acorda locul I evaluând
nuanŃele din lucrul câinilor eventual va Ńine cont şi de aspecte de vârstă , sex , etc.
- CACT ( resp . Res .CACT ) poate fi acordat numai acelui câine care se va clasifica primul
( respectiv al doilea ) cu cel puŃin calificativul " Excelent " .
- Timpul de executare al parcursului şi lungimea acestuia pot fi , la discreŃia arbitrului , acesta va
Ńine cont de particularităŃile terenului considerând oricum o lungime a pistei de minimum 400 m .
- Nu pot fi înscrişi la această probă câinii în vîrstă de peste 18 luni care nu au obŃinut la o expoziŃie
naŃională , internaŃională sau de club cel puŃin calificativ de FOARTE BUN .

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Iul 29, 2015 9:47 am

II. Proba de aport din apă
( wasser test-Wa-T )
Acest test demonstrează despre cîinele de vizuină că este capabil , cîteodată , chiar să recupereze
vînatul din apă . Rezultatul acestui test va fi înscris în carnetul de performanŃe . Trecerea acestui
test , care poate fi repetat , înglobează şi trecerea probei de foc de armă .
Vor fi urmate următoarele indicaŃii :
1. Cîinii participanŃi la probă trebuie să aibă împlinită cel puŃin vărsta de 9 luni .
2. Vînatul va fi aruncat în apă adîncă de către conducător sau de către altă persoană . În
acelaşi timp se vor trage două focuri de armă . Cîinele trebuie să se arunce în apă pentru
recuperarea vînatului aflat la o distanŃă de 6-8 metri .
3. Cîinele trebuie să aducă la mal , de bună voie vînatul . Proba poate fi repetată o dată ,
cîinele putănd fi chiar îndemnat de conductor .
4. Dacă nici a doua încercare nu reuşeşte , proba nu este trecută dar dacă cîinele ajunge la
vănat fără să-l aducă , se consideră totuşi trecută proba de foc de armă .
CoeficienŃii şi punctajul probei :
Punctaj maxim / Calificativ / Total
1
a) Plăcerea de a intra şi sta în apă 4 / 5 / 20
b) Aport 4 / 3 / 12
Punctaj maxim -Total = 32

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Iul 29, 2015 2:14 pm

Multumesc pentru raspuns.

Prezinti si tu un caine?

Re: CACT - VIZUINARI

Joi Iul 30, 2015 9:32 am

Ca si prima intilnire ,dupa ani de absenta , e un lucru de apreciat .Intilnirea sper sa fie constructiva. Eu vin cu siguranta ,desi ciinii mei au fost antrenati pentru vinatoarea de mistret ,sper sa se descurce cu ce au nativ pentru aport apa , iar pentru urma singe sa fim in barem (nu cred ca la inaltimea teckelilor).

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Aug 05, 2015 2:01 pm

Chiar nimeni de pe aici nu este interesat???
Curios cum insa la rubrica vanzari caini zilnic apar postari noi...

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Aug 05, 2015 2:33 pm

Eu sunt interesat, dar in aceeasi perioada e CACIT-ul la Poznan si Ida pleaca acolo....

Re: CACT - VIZUINARI

Mie Aug 05, 2015 5:10 pm

terrierhunt scrie:Chiar nimeni de pe aici nu este interesat???
Curios cum insa la rubrica vanzari caini zilnic apar postari noi...

Ia deschinde un topic de dat cu parerea sa vezi actiune :pa:

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 11:20 am

Na bine mai baieti, dar voi inca va mai mirati de lucrurile astea? pe mine ma lasa rece, chiar ma distreaza:). sincer nici macar nu ma deranjat vreodata ce fac sau ce nu fac unii si altii. fiecare cu treburile lui. important sa ne intalnim macar cativa si sa ducem la capat examenul asta, indiferent de rezultate, dar macar sa nu fim "deturnati" pe ultima suta de metri cum s-a mai intamplat cu initiative de genul asta. Dar se pare ca sunt sperante ca de data asta sa iasa.
In alta ordine de idei am discutat cu Radu Emilian si eu vreau sa merg de vinerea, daca mai sunt alti amatori mi-ar face placere sa stam la o poveste vineri seara

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 12:39 pm

Si eu fac tot posibilul sa vin
Radu te rog sa ne spui niste detalii privind cazarea
Multumesc

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 3:22 pm

Venim și noi de la Vrancea.

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 3:31 pm

Eu am vorbit cu tine @terrierhunt, nu am mai scris si aici.
O sa vin cu Tudor, cu un fox si o femela de kerry blue.

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 4:34 pm

Din ce am inteles de la Radu cazarea va fi la hotel Elion. S au tinut si 2 intalniri ale forumistilor acolo. E f ok hotelul

Re: CACT - VIZUINARI

Vin Aug 07, 2015 6:48 pm

Vin si eu ,in calitate de spectator doar.Abia astept.
Scrie un răspuns