Vizualizare mesaje fără răspuns | Vizualizare subiecte active Acum este Joi Mai 24, 2018 2:24 amRăspunde la subiect  [ 50 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii 
Autor Mesaj
Membru nou-nouț
Membru nou-nouț

Status: Neconectat
Membru din: Joi Sep 13, 2007 3:38 pm
Mesaje: 0
Localitate: Satu Mare
Mesaj Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
REGULAMENT din 4 iunie 2008 privind autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Vânatoarea este actiunea de pândire, cautare, stârnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfasurata de una sau de mai multe persoane care detin dreptul legal de a practica vânatoarea, în conformitate cu prevederile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2
(1)Autorizatiile de vânatoare sunt documentele cu regim special care atesta faptul ca o anumita persoana sau un grup de persoane nominalizate în acestea a obtinut de la gestionarul fondului de vânatoare dreptul de a vâna în conditiile legii pe acel fond de vânatoare sau pe o portiune din fondul de vânatoare, în ziua sau în perioada pentru care sunt completate si, respectiv, valabile autorizatiile, la speciile de fauna cinegetica prevazute în anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si în structura pe specii, sex si numar de exemplare aprobate.
(2)Prin gestionar al faunei de interes cinegetic, în sensul alin. (1), se întelege persoana juridica româna care a obtinut licenta de functionare în conditiile legii si care detine în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unuia sau mai multor fonduri de vânatoare.
(3)Autorizatiile de vânatoare epuizate sunt documentele primare oficiale care servesc la tinerea evidentei vânatului recoltat în cadrul cotei de recolta.
CAPITOLUL II: Autorizatii de vânatoare
Art. 3
(1)La practicarea vânatorii se folosesc urmatoarele tipuri de autorizatii de vânatoare:
a)autorizatie de vânatoare individuala, care da dreptul unei singure persoane de a practica vânatoarea;
b)autorizatie de vânatoare colectiva, care da dreptul mai multor persoane de a practica vânatoare în acelasi timp si spatiu. Acestea pot fi: tip A si tip B.
(2)Pentru capturarea vânatului viu în scopul popularii/repopularii se folosesc aceleasi tipuri de autorizatii prevazute la alin. (1).
Art. 4
(1)Autorizatiile de vânatoare sunt documente cu regim special si sunt prevazute cu elemente de securizare specifice.
(2)Formularele autorizatiilor de vânatoare sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la prezentul regulament.
SUBCAPITOLUL I: Tiparirea, înregistrarea, gestionarea si distribuirea autorizatiilor de vânatoare
Art. 5
(1)Administratorul faunei de interes cinegetic va asigura tiparirea si distribuirea autorizatiilor de vânatoare prin Compania Nationala "Imprimeria Nationala"- S.A.
(2)Formularele documentelor prevazute la art. 3 se tiparesc în blocuri de câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file fiecare, având urmatoarele caracteristici:
a)prima fila prezinta elemente de securizare ale caror caracteristici se stabilesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - SA, este de culoare alba si se tipareste fata si verso;
b)a doua fila se tipareste numai pe fata pe hârtie autocopiativa a carei culoare se stabileste de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
(3)Numerotarea si înserierea autorizatiilor de vânatoare se realizeaza dupa cum urmeaza:
a)autorizatiile de vânatoare individuale au seria Al, iar numerotarea începe cu numarul 000001;
b)autorizatiile de vânatoare colective în grup restrâns au seria ACA, iar numerotarea începe cu numarul 000001;
c)autorizatiile de vânatoare colective în grup mare au seria ACB, iar numerotarea începe cu numarul 000001;
(4)Gestionarii fondurilor de vânatoare procura formularele, la pretul stabilit, de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
(5)Blocurile cu documentele utilizate continând exemplarul 2 al acestora se arhiveaza si se pastreaza de catre gestionar pe o perioada de 5 ani.
Art. 6
Distribuirea carnetelor de autorizatii de vânatoare catre gestionarii fondurilor de vânatoare se face potrivit listei cuprinzând titularii contractelor de gestionare transmise de catre administrator unitatilor tipografice judetene, apartinând Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A.
SUBCAPITOLUL II: Eliberarea, valabilitatea, folosirea si returnarea autorizatiilor de vânatoare
Art. 7
(1)Autorizatiile de vânatoare se elibereaza în cadrul cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vânatoare respectiv sau al derogarilor prevazute de legislatia în vigoare, pe fiecare fond de vânatoare, numai de catre personalul împuternicit în acest sens, angajat al gestionarului, în conditiile legii.
(2)Autorizatiile de vânatoare se elibereaza exclusiv celor în drept sa practice vânatoare în conditiile Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Autorizatiile de vânatoare se completeaza cu pix, citet:
a)de catre personalul împuternicit potrivit alin. (1), în toate rubricile care îl privesc, de catre organizatorul actiunii de vânatoare si de catre vânator/vânatori, în rubricile prevazute de formular pentru faza premergatoare actiunii de vânatoare;
b)de catre organizatorul actiunii de vânatoare si de catre vânator/vânatori, în rubricile prevazute de formular, dupa încheierea actiunii de vânatoare, înainte însa de parasirea fondului de vânatoare pentru care au fost eliberate si sunt valabile.
Art. 8
(1)Autorizatiile de vânatoare individuale se elibereaza unei singure persoane dintre cele prevazute la art. 7 alin. (2), pentru o singura specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un singur fond de vânatoare sau pe o portiune dintr-un fond de vânatoare, cu mentionarea acesteia.
(2)La eliberarea autorizatiei de vânatoare individuale, titularului i se elibereaza si unul sau doua crotalii pentru vânat si trofeu, dupa caz.
(3)Se pot elibera una sau mai multe autorizatii de vânatoare individuale pe acelasi fond de vânatoare în aceeasi perioada.
(4)Autorizatiile de vânatoare individuale se elibereaza:
a)vânatorului solicitant si sunt valabile numai daca acesta este însotit de personalul cu atributii de paza si de ocrotire a vânatului pe fondul de vânatoare respectiv sau de o persoana de specialitate împuternicita de gestionar. Acestia din urma au calitatea de organizator si se înscriu în autorizatie;
b)personalului cu atributii de paza si de ocrotire a vânatului si personalului tehnic de specialitate al gestionarului pentru realizarea, în conditiile legii, a cotelor de recolta.
(5)Prin exceptie de la alin. (1) si (2), în cazul vânatorii de selectie la femele de cerb lopatar se pot recolta mai multe exemplare pe aceeasi autorizatie, pentru care se elibereaza un numar corespunzator de crotalii.
Art. 9
(1)În baza autorizatiei de vânatoare individuale se pot recolta urmatoarele specii de fauna de interes cinegetic: capra neagra, caprior, cerb comun, cerb lopatar, marmota, mistret, muflon, sacal si cocos de munte.
(2)În conditiile alin. (1) se pot recolta si exemplare din speciile de mamifere cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin derogare au fost aprobate a se recolta exemplare din speciile respective.
(3)Practicarea vânatorii în baza autorizatiei de vânatoare individuale se realizeaza prin metodele de vânatoare prevazute în anexa nr. 4.
Art. 10
Termenul de valabilitate al autorizatiilor de vânatoare individuale este de maximum 30 de zile.
Art. 11
Înaintea actiunilor de vânatoare organizate în baza autorizatiei de vânatoare individuale detinatorul este obligat sa se prezinte la persoana înscrisa în autorizatie ca organizator al actiunii si va intra în fondul de vânatoare numai însotit de aceasta. Persoana autorizata poate fi însotita în fondul de vânatoare de un singur invitat al acesteia, fara arma.
Art. 12
(1)Autorizatia de vânatoare colectiva tip A da dreptul de a practica vânatoarea unui grup de minimum doua si maximum 5 persoane dintre cele prevazute la art. 7 alin. (2), pe un singur fond de vânatoare sau pe o portiune dintr-un fond de vânatoare. Numele vânatorilor se înscrie în autorizatia de vânatoare la eliberarea acesteia. Se pot elibera una sau mai multe autorizatii de vânatoare în grup restrâns, la una sau mai multe specii, pe acelasi fond de vânatoare în aceeasi perioada.
(2)Autorizatia de vânatoare colectiva tip Ase elibereaza pe numele unui organizator de vânatoare care poate fi: o persoana ce detine calitatea de vânator sau o persoana de specialitate angajata si împuternicita de catre gestionar.
(3)În lipsa titularului de autorizatie, atributiile acestuia pot fi preluate de oricare dintre persoanele înscrise în autorizatie.
(4)În baza autorizatiei de vânatoare colective tip A se pot recolta urmatoarele specii: bizam, câine enot, dihor comun, hermelina, iepure de câmp, iepure de vizuina, jder, mistret, nevastuica, sacal, viezure, vulpe, becatina comuna, ciocârlie de câmp, cioara griva, cioara de semanatura, cormoran mare, cotofana, fazan, gaita, gainusa de balta, gâsca de vara, gârlita mare, graur, gugustiuc, lisita, porumbel gulerat, porumbel de scorbura, potârniche, prepelita, rata mare, rata mica, rata fluieratoare, rata cu cap castaniu, rata motata, rata sunatoare, rata lingurar, rata sulitar, rata cârâitoare, rata cu cap negru, sitar de padure, stancuta, sturz de iarna, sturz de vâsc, sturz cântator, sturz de vii si turturica, prin folosirea metodelor de vânatoare prevazute în anexa nr. 4.
Art. 13
Termenul de valabilitate al autorizatiilor de vânatoare colective tip A este de maximum 30 de zile.
Art. 14
Autorizatia de vânatoare colectiva tip B da dreptul de a practica vânatoarea, la una sau mai multe specii de vânat, unui grup mai mare de doua persoane dintre cele prevazute la art. 7 alin. (2). Se poate elibera în aceeasi zi un numar de maximum doua autorizatii pentru un fond de vânatoare.
Art. 15
(1)Autorizatiile de vânatoare colective tip B se elibereaza pe numele unui organizator de vânatoare, care poate fi o persoana ce detine calitatea de vânator sau o persoana de specialitate angajata si împuternicita de gestionar.
(2)Termenul de valabilitate al autorizatiilor de vânatoare colective în grup mare este de o zi.
(3)În lipsa titularului de autorizatie, atributiile si raspunderile acestuia pot fi preluate de oricare dintre vânatorii participanti la actiune, prin însusirea sub semnatura a calitatii de organizator.
Art. 16
În baza autorizatiei de vânatoare colective tip B se pot recolta speciile prevazute la art. 12 alin. (4), prin folosirea metodelor de vânatoare prevazute în anexa nr. 4.
Art. 17
(1)Pisicile si câinii salbaticiti sau hoinari se pot împusca fara autorizatie de vânatoare de catre personalul cu atributii de paza si ocrotire a vânatului de pe fondul de vânatoare respectiv ori de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor de vânatoare, în baza atributiilor de serviciu.
(2)Pisicile si câinii salbaticiti sau hoinari se pot împusca de catre vânatori cu ocazia actiunilor de vânatoare organizate la diferite specii de fauna de interes cinegetic.
Art. 18
Autorizatiile de vânatoare în baza carora nu s-au realizat actiuni de vânatoare, în cadrul termenelor de valabilitate, precum si cele utilizate în conditiile prezentului regulament se vor depune de catre titularii acestora la unitatile care le-au eliberat, în maximum 30 de zile de la data expirarii termenului de valabilitate sau de la epuizare, dupa caz.
CAPITOLUL III: Crotalierea vânatului
Art. 19
(1)Crotalia reprezinta marca/sigiliul confectionat din material plastic care se aplica exemplarelor de vânat recoltate pe baza de autorizatie individuala, înainte de parasirea fondului de vânatoare.
(2)Crotalia are forma si dimensiunile prevazute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
(3)Codul alfanumeric compus din codul ISO al tarii - RO, urmat de o serie de 7 cifre, este imprimat pe crotalie, iar literele si cifrele au 3 mm latime si 6 mm înaltime.
(4)Crotaliile, asa cum sunt definite la alin. (1), sunt supuse regimului marcilor si sigiliilor.
Art. 20
Crotaliile se confectioneaza de catre gestionarii fondurilor de vânatoare prin unitati autorizate, obtinând în prealabil intervalul de serii de la administrator.
Art. 21
(1)Vânatului recoltat în baza autorizatiei de vânatoare individuale i se aplica crotalia dupa recuperarea acestuia, astfel:
a)la tendonul unuia dintre membrele inferioare la mamifere;
b)prins de tars la cocosul de munte.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), o crotalie se aplica si pe maxilarul inferior daca se detaseaza capul de carcasa, iar o alta crotalie se aplica pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul de vânatoare.
Art. 22
În cazul exemplarelor de vânat purtatoare de trofee conventionale, seria crotaliei aplicate pe maxilar în conditiile art. 21 alin. (2) se va înscrie si în fisa de evaluare a trofeului respectiv.
CAPITOLUL IV: Organizarea si practicarea vânatorii
Art. 23
Vânarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica admise de lege se exercita în scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, precum si în scop didactic sau recreativ-sportiv.
Art. 24
La actiunile de vânatoare pot asista observatori, invitati si candidati la dobândirea permisului de vânatoare.
Art. 25
Responsabilitatea pentru modul în care se desfasoara actiunile de vânatoare revine organizatorului si participantilor la vânatoare potrivit legii si prezentului regulament.
Art. 26
În baza autorizatiilor de vânatoare individuale si a celor colective tip A, prin metodele mentionate în anexa nr. 4 se poate practica vânatoarea si de la apusul pâna la rasaritul soarelui, la urmatoarele specii: caprior, cerb comun, cerb lopatar, mistret, sacal, viezure, vulpe, becatina comuna, cocos de munte, gâsca de vara, gârlita mare, lisita, rata mare, rata mica, rata fluieratoare, rata cu cap castaniu, rata motata, rata sunatoare, rata lingurar, rata sulitar, rata cârâitoare, rata cu cap negru, sitar de padure, precum si la urs, lup, pisica salbatica si râs, pentru situatiile în care se aproba recoltarea.

_________________
carpe diem !


Ultima oară modificat de Anonymous pe Mar Iul 15, 2008 11:24 am, modificat 1 dată în total.Mar Iul 15, 2008 11:16 am
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru nou-nouț
Membru nou-nouț

Status: Neconectat
Membru din: Joi Sep 13, 2007 3:38 pm
Mesaje: 0
Localitate: Satu Mare
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008
SUBCAPITOLUL I: Tipuri si metode de vânatoare
Art. 27
În functie de numarul de vânatori care participa la actiunile de vânatoare, aceasta poate fi:
A.vânatoare individuala - se practica de un singur vânator, însotit de o persoana de specialitate angajata si împuternicita de gestionar, cu sau fara chematori, admise de lege;
B.vânatoare colectiva tip A - se practica de un numar restrâns de vânatori (minimum 2 si maximum 5), cu sau fara câini de vânatoare, cu sau fara atrape ori chematori, admise de lege;
C.vânatoare colectiva tip B - se practica de un numar mai mare de 2 vânatori cu sau fara câini de vânatoare si cu sau fara gonasi,
Art. 28
Prin metoda de vânatoare se întelege modalitatea prin care se practica actiunea de vânatoare asa cum a fost definita la art. 1 din prezentul regulament, aceste actiuni clasificându-se astfel:
a)vânatoarea "la pânda" consta în asteptarea potentialului vânat si se poate exercita la: trecatori, cadavrul animalului ucis de catre animalul salbatic ce face obiectul actiunii respective de vânatoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile de pasaj, locurile de înnoptat (locurile de rut);
b)vânatoarea "ia vizuina" consta în stârnirea vânatului din vizuina prin utilizarea câinilor de vânatoare;
c)vânatoarea "cu chematori si/sau atrape" consta în atragerea vânatului catre vânator prin utilizarea unor chematori si/sau atrape permise de lege;
d)vânatoarea "ia dibuit" ("apropiat") consta în apropierea vânatorului de vânat;
e)vânatoarea "la sarite" consta în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânatoare;
f)vânatoarea "la nada" consta în administrarea de hrana pentru ademenirea vânatului în vederea recoltarii sau capturarii în scop didactic, de cercetare stiintifica, pentru populari, repopulari, precum si pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau septelului, în conditiile prevazute de reglementarile legale în vigoare;
g)vânatoarea "la goana"- consta în stârnirea si haituirea vânatului cu ajutorul gonasilor si/sau câinilor catre vânatori.
Art. 29
Pentru exercitarea vânatorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc si munitiile admise la vânatoare, conform reglementarilor legale în vigoare.
Art. 30
Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat se realizeaza prin mijloace si metode specifice fiecarei specii, cu respectarea instructiunilor si reglementarilor legale în vigoare.
Art. 31
Participantii la actiunile de vânatoare sunt obligati sa respecte regulile de prevenire a accidentelor, prevazute de prezentul regulament.
SUBCAPITOLUL II: Realizarea selectiei la speciile sedentare de vânat la care selectia artificiala se poate realiza prin actiuni de vânatoare
Art. 32
(1)În actiunea de management al populatiilor de vânat sedentar, în scopul pastrarii si ameliorarii calitatii acestora, este necesara realizarea selectiei artificiale. Selectia artificiala consta în extragerea prin actiuni de vânatoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, ranite, cu deviatii comportamentale evidente, din ambele sexe si din toate categoriile de vârsta.
(2)În cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recolta în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selectie", "femele de selectie" si "tineret de selectie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selectie, este obligatoriu ca, la orice actiune de vânatoare organizata în acest scop cu vânatori, acestia sa fie însotiti de o persoana de specialitate angajata si împuternicita de gestionar si sa traga numai asupra vânatului indicat de acesta.
Art. 33
(1)Prin exemplar "de viitor"dintr-o specie de vânat purtatoare de trofeu conventional se întelege exemplarul tânar, bine conformat, al carui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa si care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmasi.
(2)Prin exemplar "de trofeu" se întelege acel exemplar dintr-o specie de vânat purtatoare de trofeu conventional, al carui trofeu are o valoare cinegetica încadrata în haremurile CIC medaliabile.
(3)Prin exemplar "de selectie" se întelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative si calitative cu vârsta sa si care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmasi. Exemplarele de selectie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârsta, cu evidente defecte de crestere, trofee anormale sau în regres, ranite ori cu evidente deviatii de comportament.
SUBCAPITOLUL III: Reguli de prevenire a accidentelor în timpul practicarii vânatorii si obligatii ale organizatorilor si ale vânatorilor
Art. 34
Se interzice organizarea vânatorii în conditii de furtuna, precum si urmarirea vânatului mare ranit (urs, mistret) în conditiile lipsei de vizibilitate.
Art. 35
(1)Arma de vânatoare se foloseste pe fondurile de vânatoare numai pentru recoltarea vânatului si combaterea daunatorilor vânatului.
(2)În afara fondurilor de vânatoare arma de vânatoare se transporta descarcata si introdusa în toc.
Art. 36
(1)Munitia trebuie sa fie corespunzatoare tipului si calibrului armei utilizate categoriei speciei de vânat care trebuie recoltat.
(2)Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.
Art. 37
La vânatoare se vor folosi numai armele care sunt în stare de functionare.
Art. 38
(1)Se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vânatului ranit.
(2)Se interzice lovirea armei de arbori, stânci sau alte obiecte dure.
Art. 39
În timpul odihnei, arma va fi descarcata si asezata numai în locuri care ofera o buna stabilitate.
Art. 40
Se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar daca aceasta este descarcata.
Art. 41
(1)Cartusele care ramân blocate pe teava se scot cu instrumente adecvate.
(2)În caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va astepta cu teava îndreptata în jos timp de aproximativ un minut.
Art. 42
Se interzice punerea mâinii pe gura tevilor.
Art. 43
Organizatorii actiunilor de vânatoare au urmatoarele obligatii:
1.sa aiba asupra lor autorizatia de vânatoare colectiva tip A sau, dupa caz, tip B, completata corect;
2.sa verifice la toti vânatorii participanti permisul de arma, permisul de vânatoare sau ordinul de serviciu, armamentul, munitia si asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;
3.sa efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor;
4.sa prezinte vânatorilor principalele reguli de practicare a vânatorii, speciile de vânat în care se poate trage, numarul de exemplare permis a se vâna si altele asemenea;
5.sa informeze si sa instruiasca vânatorii asupra semnalelor sonore - de începere si de încetare a goanei utilizate în timpul vânatorii;
6.sa informeze vânatorii si gonasii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de vânatoare - zone abrupte, stâncarii, grohotisuri, ape curgatoare, canale, mlastini, arbori aninati, zone de formare a avalanselor;
7.sa interzica exercitarea vânatorii de catre persoanele aflate în stare de ebrietate, precum si consumul de alcool în timpul vânatorii;
8.sa stabileasca amplasarea vânatorilor în stand si sa informeze fiecare vânator asupra pozitiei ocupate de vecini si, în functie de situatie, asupra pozitiei vânatorilor amplasati pe flancuri;
9.sa stabileasca directiile si unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul, precum si interdictiile de tragere în functie de amplasarea vânatorilor în standuri;
10.sa stabileasca componenta echipelor de gonasi si conducatorii acestora, în functie de tipul de vânat, si sa îi instruiasca asupra modului de desfasurare a fiecarei goane, pentru vânatorile colective la goana;
11.sa interzica folosirea altor câini, în afara celor din rasele admise la vânatoare;
12.sa anunte prin semnale sonore începerea si încetarea goanei, precum si a tirului;
13.sa conduca vânatorii în fondul de vânatoare numai daca poseda asigurare împotriva accidentelor de vânatoare si daca autorizatia, permisul de vânatoare, legitimatia de membru al unei organizatii vânatoresti, permisul de arma si armamentul sunt regulamentare;
14.sa completeze cu pix rezultatele înregistrate de fiecare vânator, la fiecare actiune organizata în baza autorizatiei de vânatoare;
15.sa crotalieze si sa înscrie în autorizatia de vânatoare individuala vânatul împuscat si numarul crotaliei, imediat dupa ce acesta a fost recuperat, înainte de a parasi fondul de vânatoare;
16.sa excluda vânatorii care nu respecta regulile privind organizarea si practicarea vânatorii în timpul în care se afla în fondul de vânatoare;
17.sa constituie echipe pentru urmarirea vânatului mare ranit;
18.sa organizeze si sa supravegheze transportul vânatului mare împuscat pâna la mijlocul de transport.
Art. 44
Persoanele autorizate sa practice vânatoarea individual, la fiecare iesire în teren, au urmatoarele obligatii:
1.sa prezinte organizatorului autorizatia de vânatoare, permisul de vânatoare, permisul de arma sau, dupa caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzatoare si asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;
2.sa se prezinte cu armament si munitii care trebuie sa aiba caracteristicile necesare pentru împuscarea exemplarului din specia înscrisa în autorizatia de vânatoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si sa le prezinte organizatorului pentru control;
3.la vânatoarea de selectie vor trage numai în exemplarul indicat de organizator;
4.la urs, cerb comun, cerb lopatar, capra neagra vor folosi numai arme cu tevi ghintuite si cartuse cu glont, în conformitate cu reglementarile în vigoare, iar la mistret, caprior si muflon se pot folosi si arme de vânatoare cu teava lisa, însa numai cu munitie cu proiectil unic;
5.înainte de a se încarca arma se verifica si se curata tevile de eventualele depuneri de frunze, pamânt, zapada etc.;
6.încarcarea armei se face la locul de vânatoare, dupa ce se asigura ca pe directia de tragere nu se afla alte persoane;
7.încarcarea armei basculante se va face cu tevile îndreptate în jos, închiderea realizându-se prin ridicarea patului;
8.carabinele se încarca tinându-se cu teava în sus;
9.imediat dupa încarcare arma trebuie asigurata;
10.arma se poarta în mâna sau pe umar, asigurata, pâna la identificarea vânatului;
11.înainte de actionarea sigurantei si declansarea focului asupra vânatului, vânatorul se va asigura ca pe directia lui de tragere nu sunt persoane;
12.declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vânatului;
13.declansarea focului asupra vânatului în miscare pe jos, la ridicare sau în zbor se va face numai dupa asigurarea ca prin ricosare nu pot fi provocate accidente;
14.când se utilizeaza barca, vânatorul se va aseza cu spatele la barcagiu si se va tine arma îndreptata cu teava în sus; tirul este permis numai în fata si lateral;
15.vânatorile de ursi la nada se vor realiza numai din observatoare deschise, în prezenta personalului tehnic de specialitate al gestionarului;
16.vânatorul trebuie sa cunoasca amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusa hrana si sa fie dotat cu arma cu glont de calibru corespunzator;
17.se interzice apropierea vânatorului de locul unde este amplasata nada;
18.declansarea focului din observator se va face numai dupa identificarea precisa a vânatului;
19.personalul care aprovizioneaza locul de nada cu hrana va avea asupra sa arma cu glont sau cartus cu proiectil unic încarcata si asigurata.
Art. 45
La vânatorile colective, vânatorii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:
1.deplasarea vânatorilor în teren, între goane, se face în liniste si în sir indian;
2.la asezarea în stand, fiecare vânator trebuie sa cunoasca locul de amplasare a vecinilor;
3.este interzisa schimbarea locului indicat de organizator;
4.este interzis consumul de bauturi alcoolice în timpul actiunii de vânatoare;
5.încarcarea armei se va face numai în stand, dupa ce vânatorul si-a ocupat locul indicat de organizator;
6.arma se descarca în stand, dupa semnalul de încetare a goanei;
7.este interzisa parasirea standului în timpul vânatorii;
8.urmarirea vânatului ranit se va face dupa încetarea goanei si numai cu aprobarea organizatorului;
9.se executa foc în vânat doar dupa ce acesta a fost foarte bine identificat si numai daca se afla sub distanta de tir eficient;
10.nu se trage în vânatul aflat în fata vecinului;
11.înainte de parasirea standului pentru goana urmatoare, arma se descarca, deplasarea între goane facându-se doar cu arma frânta sau cu închizatorul deschis, astfel încât acest lucru sa fie vizibil; nu se paraseste standul pâna ce nu sunt strânse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deseurilor;
12.ridicarea vânatului cazut se va realiza numai dupa încetarea goanei;
13.în situatia amplasarii standurilor pe o singura linie, se interzice declansarea focului sub un unghi mai mic de 45° fata de linia vânatorilor, tirul fiind permis în fata si în spatele liniei vânatorilor;
14.în situatia amplasarii standurilor în linie pe o distanta mai mica de 200 m, cu unul sau doua flancuri, declansarea focului de catre vânatorii aflati pe flancuri este permisa numai în spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de tragere de 45°;
15.în teren liber se interzice tirul în fata cu arma cu alice când gonasii au ajuns la 200 m de linia standului;
16.în teren liber se interzice tirul în fata cu arma cu glont sau cartus cu proiectil unic, când gonasii au ajuns la 500 m de linia standului;
17.interzicerea tirului în fata se semnalizeaza sonor de catre organizator. Dupa acest semnal, tirul este permis numai în spatele liniei standurilor;
18.pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia standului trecerea armei încarcate peste acesta, se va face numai cu teava în sus;
19.pentru urmarirea vânatului mare ranit, se stabilesc de catre organizator echipele de cautare si recuperare, formate din minimum 2 vânatori dotati cu armament corespunzator si câini de vânatoare;
20.vânatorii au obligatia de a avertiza gonasii, în cazul în care vânatul mare ranit se deplaseaza în directia acestora;
21.în cazul vânatorilor la pânda, cu mai multe standuri alaturate, fiecare vânator trebuie sa cunoasca locurile în care sunt asezati ceilalti vânatori;
22.declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vânatului;
23.parasirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator.
Art. 46
La vânatorile colective, gonasii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:
1.sa se deplaseze în goana aliniati cu vecinii, la distanta egala de acestia, pe traseul sau dupa directia indicata de organizator;
2.sa faca permanent zgomot pentru a fi usor identificati de vânatori, mai ales atunci când se apropie de linia acestora;
3.sa avertizeze vânatorii în momentul observarii vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânatorii la începutul acesteia;
4.sa nu se apropie de vânatul mare cazut si nici de cel ranit;
5.sa poarte elemente care permit identificarea sa;
6.la vânatorile de mistret si urs, fiecare echipa de 4 gonasi va fi condusa de catre un vânator înarmat pregatit sa traga în orice moment în vânatul ranit, observat pe parcurs de catre gonasii din echipa;
7.gonasii au obligatia de a confirma receptionarea semnalului de avertizare;
8.observatorii, invitatii, candidatii la obtinerea permisului de vânatoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul actiunii de vânatoare.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 47
(1)Recuperarea tuturor autorizatiilor de vânatoare eliberate constituie obligatia gestionarilor fondurilor de vânatoare.
(2)Pentru autorizatiile de vânatoare pierdute ori deteriorate vânatorul sau organizatorul, dupa caz, va depune în acest sens, la sediul gestionarului, o declaratie pe propria raspundere, mentionând în mod obligatoriu rezultatele actiunii.
Art. 48
(1)Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizatiile de vânatoare se pierde în cazul în care acestea sunt expirate sau prezinta modificari de forma sau de continut ori vânatoarea se desfasoara în afara perioadei legale.
(2)Posesorii autorizatiilor de vânatoare individuale pierd dreptul de a vâna, în afara situatiei prevazute la alin. (1), si în cazul în care acestia sunt surprinsi în fondul de vânatoare neînsotiti de organizatorii înscrisi în autorizatiile de vânatoare.
(3)Posesorul autorizatiei de vânatoare colectiva de tip A sau tip B pierd dreptul de a vâna, în afara situatiei prevazute la alin. (1) si în cazul în care trag asupra altor specii de fauna decât cele înscrise în autorizatie sau care nu respecta regulile de practicare a vânatorii, ocazie cu care pe autorizatia de vânatoare, în dreptul vânatorului respectiv, se vor înscrie data si ora la care acesta a fost exclus de la actiunea respectiva, precum si vânatul recoltat pâna la acel moment.
Art. 49
În situatiile prevazute la art. 48 alin. (1) si (2) agentul constatator are obligatia sa retina autorizatiile de vânatoare si sa le predea unitatii emitente, împreuna cu o copie a documentului de constatare încheiat la fata locului.
Art. 50
Autorizatiile de vânatoare recuperate si declaratiile depuse ca urmare a pierderii sau deteriorarii acestora constituie documente legale pentru evidenta modului de realizare a cotelor de recolta aprobate.
Art. 51
Autorizatiile de vânatoare completate corespunzator sau, dupa caz, crotaliile, sunt documente, respectiv mijloace legale în baza carora se pot transporta exemplarele din speciile de fauna salbatica de interes vânatoresc împuscate sau capturate.
Art. 52
Arhivarea autorizatiilor de vânatoare se face separat pe fiecare tip de autorizatie de vânatoare, iar evidenta vânatului recoltat (pe autorizatii, specii si numar de exemplare) se tine la zi pe suport electronic si hârtie.
Art. 53
În toate cazurile, vânatoarea se practica în conditii de etica vânatoreasca si de protectie a vânatului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 54
Valorificarea vânatului recoltat prin actiunile de vânatoare se face cu respectarea reglementarilor sanitare veterinare în vigoare.
Art. 55
Organizatorii actiunilor de vânatoare au obligatia de a instrui participantii la vânatoare (vânatori, gonasi, candidati la permisul de vânatoare etc.) cu privire la regulile de prevenire a accidentelor prevazute la cap. IV sub cap. III.

_________________
carpe diem !


Mar Iul 15, 2008 11:17 am
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru important
Membru important

Status: Neconectat
Membru din: Mar Iun 10, 2008 9:23 am
Mesaje: 677
Localitate: Brasov
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
In sfarsit au mai reglementat cate ceva cu privire la autorizatii. La noi era rasul de pe lume. La bizam de exemplu iti dadea autorizatie colectiva, valabila o zi si trebuia sa fii minim 5 vanatori.  :nervos:

_________________
daca nu ti-e frica de nimic inseamna ca nu iubesti nimic


Mar Iul 15, 2008 2:22 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat YIM
Membru activ
Membru activ

Status: Neconectat
Membru din: Vin Dec 07, 2007 6:27 pm
Mesaje: 277
Localitate: Baia Mare, Maramures
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
claudiu tinca scrie:

Art. 26
În baza autorizatiilor de vânatoare individuale si a celor colective tip A, prin metodele mentionate în anexa nr. 4 se poate practica vânatoarea si de la apusul pâna la rasaritul soarelui, la urmatoarele specii: caprior, cerb comun, cerb lopatar, mistret, sacal, viezure, vulpe, becatina comuna, cocos de munte, gâsca de vara, gârlita mare, lisita, rata mare, rata mica, rata fluieratoare, rata cu cap castaniu, rata motata, rata sunatoare, rata lingurar, rata sulitar, rata cârâitoare, rata cu cap negru, sitar de padure, precum si la urs, lup, pisica salbatica si râs, pentru situatiile în care se aproba recoltarea.


o idee buna dupa parerea mea, avand in vedere ca de multe ori ne prindea noaptea in fondul de vanatoare si astfel intram in ilegalitate

_________________
Born to hunt, forced to work...
Imagine


Mar Iul 15, 2008 3:33 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru nou-nouț
Membru nou-nouț

Status: Neconectat
Membru din: Joi Sep 13, 2007 3:38 pm
Mesaje: 0
Localitate: Satu Mare
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanat
Art. 17
(1)Pisicile si câinii salbaticiti sau hoinari se pot împusca fara autorizatie de vânatoare de catre personalul cu atributii de paza si ocrotire a vânatului de pe fondul de vânatoare respectiv ori de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor de vânatoare, în baza atributiilor de serviciu.
(2)Pisicile si câinii salbaticiti sau hoinari se pot împusca de catre vânatori cu ocazia actiunilor de vânatoare organizate la diferite specii de fauna de interes cinegetic.


Si asta suna interesant!

_________________
carpe diem !


Mar Iul 15, 2008 4:26 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru important
Membru important

Status: Neconectat
Membru din: Lun Sep 10, 2007 8:03 am
Mesaje: 506
Localitate: Bucuresti
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
Baieti, eu zic sa nu va entuziasmati. Este aproape identic cu cele dinaite. Ma rog au bagat figura cu de la apus la rasarit, sa mearga farul mai usor. Dar pe aia cu cerb la nada, sau ca iti este strict interzis sa lovesti cu arma de stanci, arbori, etc. Sau sunt doua tipuri de autorizatie, si a duoa are subtipuri A si B. Si B, colectiva este de la 2 oameni in sus! :nervos:Sa-i ---!


Mie Iul 16, 2008 10:43 am
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru nou-nouț
Membru nou-nouț

Status: Neconectat
Membru din: Joi Sep 13, 2007 3:38 pm
Mesaje: 0
Localitate: Satu Mare
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanat
Nu cred ca e vorba de entuziasm. Ideea e ca avem o reglementare noua, care e bine a fi cunoscuta.

In ceea ce priveste farul ... nu cred ca ordinul vechi constituia un impediment pentru cei ce practica sportul acesta. Sau ca reglementarea actuala va facilita folosirea sa.

Referitor la practicarea vanatorii de la apus la rasarit, ordinul nu face decat sa explice pe intelesul tuturor ca este permis acest tip de vanatoare de Legea 407/2006, cu cateva exceptii. Ca sa nu mai existe situatii cand organul interpreteaza aiurea legea si te trezesti cu dosar penal ca stai noaptea la panda (fara far sau masina) bineinteles.

_________________
carpe diem !


Mie Iul 16, 2008 10:49 am
Profil Trimiteţi mesaj privat
Avatar utilizator
Moderator
Moderator

Status: Neconectat
Membru din: Mie Sep 12, 2007 1:45 pm
Mesaje: 6089
Localitate: Constanta
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
Iar toata barbologia de mai sus nu exclude partea cu reglementarile "locale" - daca "muschii" de la o filiala "nu vrea" tot n-o sa-ti dea autorizatie tip A la iepuri, de ex., cat de negru pe alb o fi scrisa aceasta posibilitate in Ordin.

_________________
R-93 243W/300Weath/9,3*62/375H&H, Sako 30-378 Wheaterby, AL-48 12 GA, Benelli SBE II 12 GA s.a. multe de la Cugir...


Mie Iul 16, 2008 11:24 am
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru activ
Membru activ

Status: Neconectat
Membru din: Vin Oct 05, 2007 11:02 am
Mesaje: 205
Localitate: Craiova, DJ.
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanat
violiv scrie:
Iar toata barbologia de mai sus nu exclude partea cu reglementarile "locale" - daca "muschii" de la o filiala "nu vrea" tot n-o sa-ti dea autorizatie tip A la iepuri, de ex., cat de negru pe alb o fi scrisa aceasta posibilitate in Ordin.


Trist dar adevarat.........


Mie Iul 16, 2008 11:38 am
Profil Trimiteţi mesaj privat WWW
Membru important
Membru important

Status: Neconectat
Membru din: Lun Sep 10, 2007 8:03 am
Mesaje: 506
Localitate: Bucuresti
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
Iti da tip B si iesiti 2-3. Iar de noua nu este noua, din ce am spicuit decat in ceea ce priveste alea 2-3 aspecte de care v-am scris. Luati-l pe al vechi si comparati.


Mie Iul 16, 2008 1:38 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru activ
Membru activ

Status: Neconectat
Membru din: Vin Oct 05, 2007 11:02 am
Mesaje: 205
Localitate: Craiova, DJ.
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanat
crysst scrie:
iti da clanta daca vor...la noi iepuri nu se vaneaza decat la colectiva......


Si aici la fel.


Mie Iul 16, 2008 2:33 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat WWW
Avatar utilizator
Membru de onoare
Membru de onoare

Status: Neconectat
Membru din: Vin Sep 07, 2007 12:00 am
Mesaje: 6284
Localitate: Marghita-BH
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
..la fel si aici.

_________________
Dintr-un om poti face vanator,dar dintr-un vanator nu mai poti face om.


Mie Iul 16, 2008 2:35 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat YIM
Membru nou-nouț
Membru nou-nouț

Status: Neconectat
Membru din: Joi Sep 13, 2007 3:38 pm
Mesaje: 0
Localitate: Satu Mare
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanat
La Satu Mare, la fazani si iepuri sa da autorizatie si pt. 2-5 vanatori.

_________________
carpe diem !


Mie Iul 16, 2008 2:36 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat
Membru important
Membru important

Status: Neconectat
Membru din: Mar Iun 10, 2008 9:23 am
Mesaje: 677
Localitate: Brasov
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
Atata timp cat legea permite, restul sunt reglementari interne.

_________________
daca nu ti-e frica de nimic inseamna ca nu iubesti nimic


Mie Iul 16, 2008 2:42 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat YIM
Membru activ
Membru activ

Status: Neconectat
Membru din: Vin Dec 07, 2007 6:27 pm
Mesaje: 277
Localitate: Baia Mare, Maramures
Mesaj R?spuns: Ordinul MADR nr. 353/2008-autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii
claudiu tinca scrie:
Art. 12

(3)În lipsa titularului de autorizatie, atributiile acestuia pot fi preluate de oricare dintre persoanele înscrise în autorizatie.


si aceasta reglementare se pare ca este noua, dupa cum tin eu minte...adica pana acum titularul trebuia sa fie prezent la vanatoare

_________________
Born to hunt, forced to work...
Imagine


Mie Iul 16, 2008 3:44 pm
Profil Trimiteţi mesaj privat
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Răspunde la subiect   [ 50 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

>

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.


Webdesign
Webdesign
Translation/Traducere: phpBB România